08:00-09:15 Kayıt
09:15-09:30 Açılış Töreni
   
   
 1. OTURUM            MİKROBİYOTA
Oturum Başkanları Rifat KÖSE, Yakut AKYÖN YILMAZ
09:30-09:50 %10 Biz İçimizdeki Evren
  Cumhur ÖZKUYUMCU, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
09:50-10:10 İmmün Sistemin Mikrobiyota ile İlişkisi 
  Selim BADUR, GlaxoSmithkline (GSK) Aşı Bilim Danışmanı
10:10-10:30 Yoğurdun Öyküsü ve Probiyotiklerin Tarihi
  Murat YURDAKÖK, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
  Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilimi
10:30-10:40 Tartışma

10:40-11:10

Kahve arası

 11:10-13:00          PANEL; İNSAN VÜCUDU MİKROBİYOTASI
Panel Başkanları Ateş KARA, Cumhur ÖZKUYUMCU
  Oral Mikrobiyota 
  Meryem UZAMIŞ TEKÇİÇEK, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  Pedodonti Anabilim Dalı
  Gastrointestinal Sistem Mikrobiyotası
  Hasan ÖZEN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
  Solunum Sistemi Mikrobiyotası
  Haluk TÜRKTAŞ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Bölümü
  Cilt Mikrobiyotası
  Nilgün SOLAK TEKİN, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
  Kadın Üreme Sistemi ve Mikrobiyotası 
  Ferit SARAÇOĞLU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, YİSAV
  Erkek Üreme Sistemi ve Mikrobiyotası
  Ali ERGENHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
  İnsan Mikrobiyota Projesi
  Tanıl KOCAGÖZ, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
  Anabilim Dalı
13:00-14:00 Öğle yemeği
   
 2. OTURUM ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN MİKROBİTOTAYA ETKİSİ 1 (BESLENME)
Oturum Başkanları Murat YURDAKÖK, Tarkan KARAKAN
14:00-14:20 Anne Sütü ve Ek Gıdalaırın Mikrobiyota' ya Etkisi
  Sertaç ARSLANOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları 
  Anabilim Dalı Neonatoloji Bölümü
14:20-14:40 Diyet ve Vitaminlerin Mikrobiyota'ya Etkisi  
  Aslı MUTLU AKYOL, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi   
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü  
14:40-15:00 Demir ve Mikrobiyota
  Burçin ŞENER, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
15:00-15:20 Mikrobiyotayla İlişkili Fonksiyonel Gıdalar
  Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİRER, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Faküktesi
  Beslenme ve Diyetetik Bölümü
15:20-15:30 Tartışma
15:30-15:50 Kahve Arası
 3. OTURUM             ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN MİKROBİTOTAYA ETKİSİ 2 (DİĞER FAKTÖRLER)
Oturum Başkanları Hasan ÖZEN, Burçin ŞENER
15:50-16:10 Probiyotiklerin Bağırsak Mikrobiyotasına Etkisi
  Tarkan KARAKAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
  Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bölümü
16:10-16:30 Antibiyotiklerin Miktobiyota' ya Etkisi
  Ateş KARA, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü
16:30-16:50 Nutrsiyonel Epigenetik ve Bağırsak Mikrobiyotası
  Meltem YALINAY, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü Anabilim Dalı
16:50-17:10 Doğum Şeklinin Mikrobiyota' ya Etkisi
  Ener ÇAĞRI DİNLEYİCİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
  Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
17:10-17:30 İnfertilite ve Mikrobiyota
  Hulusi ZEYNELOĞLU, Başkent Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
17:30-18:30  Ressam Gözüyle Hastalıklar
  Aslı ÇAKAR, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

 

 1. OTURUM         MİKROBİYOTA ve HASTALIKLAR 1
Oturum Başkanları Meltem YALINAY, Taylan KAV
09:00-09:20 Obezite ve Mikrobiyota İlişkisi
  Hakan ALAGÖZLÜ, Medical Park Hastanesi Gastroenteroloji Bölüm  
09:20-09:40 Diyabet ve Mikrobiyota İlişkisi
  İlhan YETKİN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalı
  Endokrinoloji Bilimi
09:40-10:00 Enfeksiyonlar ve Mikrobiyota İlişkisi
  Murat AKOVA, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
10:00-10:20 Olgu Sunumları
  OS-001, OS-002
10:20-10:30 Tartışma

10:30-10:50

Kahve arası

 2. OTURUM          MİKROBİYOTA ve HASTALIKLAR 2
Oturum Başkanları Sertaç ARSLANOĞLU, Selim BADUR
10:50-11:10 İrritable Bağırsak Sendromu ve Mikrobiyota
  Taylan KAV, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Gastroenteroloji Anabilim Dalı
11:10-11:30 Fetal Hayatta Sağlık ve Hastalıkların Mikrobiyal Programlanması
  Ferit SARAÇOĞLU,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, YİSAV
11:30-11:50 Lipit Metabolizması, Asterioskleroz, Kalp Sağlığı ve Mikrobiyota İlişkisi
  Aslı PINAR, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
11:50-12:10 Sözlü Bildiriler
  SS-004, SS-007
12:10-12:20 Tartışma
   
12:20-13:20 Öğle Yemeği
   
 3. OTURUM MİKROBİYOTA ve HASTALIKLAR 3 (NÖROLOJİK HASTALIKLAR)
Oturum Başkanları: Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ, Mehmet İBİŞ
13:20-13:40 Vagal Sistem ve Mikrobiyota
  Deniz DEMİRYÜREK, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı
13:40-14:00 Mikrobiyota, Bağırsak-Beyin Ekseni ve Santral Sinir Sistemi Hastalıkları
  Süleyman YILDIRIM, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
14:00-14:20 Multpl Skleroz ve Mikrobiyota  
  Rana KARABUDAK, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Tıp Fakültesi Nöröloji Anabilim Dalı   
14:20-14:40 Parkinson ve Mikrobiyota 
  Bülent ELİBOL, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Tıp Fakültesi Nöröloji Anabilim Dalı
14:40-15:00 Alzheimer Hastalığında Mikrobiyotanın Etkisi
  Aycan GÜNDOĞDU, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
15:00-15:20 Otizm ve Mikrobiyota
  Füsun ÇUHADAROĞLU ÇETİN, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
  Hastalıkları Anabilim Dalı
15:20-15:30 Tartışma
15:30-16:00 Kahve Arası
 4. OTURUM             MİKROBİYOTA ve HASTALIKLAR 4 (ÇOCUĞUN MİKROBİYOTASI)
Oturum Başkanları: Kadriye YURDAKÖK, Songül YALÇIN
16:00-16:20 Gıs Hastalıkları ve Mikrobiyota
  Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
16:20-16:40 Astım Miktobiyota İlişkisi
  Özkan KARAMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Anabilim Dalı
16:40-17:00 Atopik Dermatit ve Mikrobiyota
  Zeynep TAMAY, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
17:00-17:10 Tartışma
   
   
   

 

 1. OTURUM            
Oturum Başkanları: Nurullah ZENGİN, Ahmet DEMİRKAZIK
09:00-09:20 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Mikrobiyota
  Metehan ÖZEN, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
09:20-09:40 Virom ve Kanser
   
09:40-10:00 Çocuk Çağı Kanserleri ve Mikrobiyota
  Tezer KUTLUK, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Çocuk Onkolojisi Bölümü
10:00-10:10 Tartışma
10:10-10:40 Kahve arası
   
 2. OTURUM          MİKROBİYOTA ve ORGANLARIMIZ
Oturum Başkanları:  Deniz AYVAZ, Ali ERGEN
10:40-11:00 İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ve Erken Dönem Antibiyotik Kullanımı
  Ceren ÖZKUL ERDOĞDU, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
  Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
11:30-11:50 Kronik Böbrek Hastalıkları ve Mikrobiyota
  Şebnem KARAKAN, Türkiye Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi 
  Nefroloji Uzmanı Öğretim Görevlisi
11:50-12:10 Non-Alkolik Karaciğer Hastalıkları ve Mikrobiyota
  Mehmet İBİŞ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı
12:10-12:30 Aşılar ve Mikrobiyota
  Songül YALÇIN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü 
  Sosyal Pediatri Anabilim Dalı
12:30-12:50 Mikrobiyal Endokrinoloji ve Hipotalamus Hipofiz Adrenal Ekseni
  Ferit SARAÇOĞLU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, YİSAV
12:50-13:00 Tartışma
13:00-14:00 Öğle Yemeği
   
 PANEL TÜRKİYE' DE MİKROBİYOTA ÇALIŞMALARI
Panel Yöneticisi Engin YILMAZ
14:00-15:30 Türkiye' de Mikrobiyota Çalışmalarında Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri  
  Meltem YALINAY, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  
  Türkiye' de Pediyatrik Yaş Grubunda Mikrobiyota Çalışmaları ve Eksiklerimiz 
  Ener Çağrı DİNLEYİCİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama 
  ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
  Türkiye' de Yetişkinlerde Mikrobiyota Çalışmaları ve Eksiklerimiz
  Tarkan KARAKAN, Mikrobiyota Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı
  Ülkemizde Üretilen Fonksiyonel Gıdalar: Oral Mikrobiyota' da Streptococcus Salivarius K 12
  ve M18 Suşların Üretim Teknolojileri ve Kullanımı 
  Fatih YILDIZ, ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
  Rafig GURBANOV, ODTÜ 
PANEL SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN MİKROBİYOTA PROJELERİNE YAKLAŞIMI VE TÜSEB
Panel Yöneticisi Yakut AKYÖN YILMAZ
15:30-16:10 Ali Osman KILIÇ
  Mustafa BEKTAŞ
16:10-18:00 Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Cumhur ÖZKUYUMCU
  SS-002, SS-003, SS-005, SS-006, SS-010, SS-001