• Mikrobiota ve Irritable Barsak Sendromu

 • Barsak Mikrobiatası ve Kolon Kanseri

 • Probiotikler ve Kolon Kanseri

 • Barsak Mikrobiatası ve İnflamatuar Barsak Hastalıkları

 • Obesite ve Barsak Mikrobiotası

 • Obesite ve Oral Mikrobiota

 • Diyetin Oral ve Barsak Mikrobiotasına Etkisi

 • Viral Enfeksiyonlar ve Obesite

 • Diabet Mellitusun patogenezinde barsak mikrobiotasının rolü

 • Diabet Mellitusun Patogenezinde Enfeksiyonların Rolü

 • Hiyen ve Diabetes Mellitus

 • Oral Mikrobiota

 • Astım ve Mikrobiota

 • Astım ve Enfeksiyonlar

 • Erken Çocuklukta Viral Enfeksiyonların Astım Gelişimine Etkileri

 • Kronik Yorgunluk Sendromunda Mikrobiotanın Rolü

 • Enfeksiyonlar ve Kronik Yorgunluk Sendromu

 • Alzheimer Hastalığının Patogenezinde Mikrobiotanın Rolü

 • Multipl Sklerozun Etyolojisinde Mikrobiotanın Rolü

 • Multipl Sklerozda Özel Mikropların (Epstein–Barr Virus, Human Herpesvirus-6, Human Retrovirus ) Rolü

 • D Vitamin Yetersizliğinin Multipl Skleroza Etkileri

 • Arterioskleroz Gelişiminde Mikrobiotanın Rolü

 • Özel Mikropların ( Klamidya, HIV vb) Arterioskleroza Etkisi

 • Periodental Patojenler ve Arteriosklerozis

 • Bifidobacterialar  – Barsak Homestazının Regulasyonu

 • Probiotik Mantarlar

 • Escherichia Coli – Patojenden Daha Çok ?

 • Yiyeceklerdeki Enterokok Türlerinin Paradoksik Rolleri

 • Laktobasiller

 • Prebiyotiklerin ve Liflerin İmmün Sistem Düzenleyici Etkileri

 • Reaktif Oksijen Türlerinin , Oksidatif Stres ve Anti Oksidanların Pre/Probiyotikler Üzerine Etkileri

 • Pre ve Probiyotiklerin Ağız Sağlığına Etkileri

 • Pro ve Prebiyotiklerin Farmasotik Özellikleri

 • Mikroorganizmaları Saptamada Philoarray ve Diğer Metodlar

 • Oral ve Genital Mikrobiotanın Çiftler Arasındaki Etkileşimi

 • Virüsler ve Kanser

 • Hepatitis B ve C Virusü

 • Human Papillomavirus: Patogenezi ve Kliniği

 • İnsanda T Hücreli Lösemi

 • İnsan- Mikrop Birliktelliği

 • Cilt Mİkrobiatası

 • Göz Mikrobiotası

 • Solunum Sistemi Mikrobiotası

 • Kadın Üriner Sistemi Mikrobiatası

 • Kadın Üreme Sistemi Mikrobiatası

 • Erkek Üriner ve Üreme Sistemi Mikrobiatası

 • Oral Kavite Mikrobiatası

 • Gastrointestinal Sistem Mikrobiatası

 • İnsan Mikrobiata Projesi

 • Mikrobiotanın Geleceği

 • Beslenmenin Mikrobiotaya Etkisi

 • Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiata

 • Antibiyotiklerin, Hormonların, Probiotiklerin Mikrobiotaya Etkisi

 • Mikrobiotanın Modulasyon ve Manuplasyonu ve Etkileri

 • Mikrobiota Mitokondri Etkileşimi

 • Bakterilerin ve Metagenomların Analizi

 • Bakteriler, İnovatif Metodlar, Biyomarkerlar  ve Kişisel Tıp

 • Mikrobiota Hangi  Fonksyonları Kontrol Etmekte veya Düzenlemektedir

 • Mikrobiotanın Oksidatif Stres ve Redoks Hemostazına Etkileri , Oksidatif Stresin Mikrobiota Kalitesine Etkileri

 • Tedavi Edilebilir Metabolik Hastalıklarla Mikrobiota İlişkisi

 • Kanser Mikrobiota İlişkisi

 • Karaciğer, Böbrek, Akciğer Hastalıkları ve İnflamatura Hastalıklar Mikrobiota İlişkisi

 • Mikrobiota ve Beyin : Stress ve Depresyonun Regülasyonu

 • Mikrobiotanın Transplantasyondaki Rolü

 • Mikrobiota İmmün Sistem iİişkisi

 • Mikrobiotanın  Parkinson Hastalığındaki Rolü

 • Mikrobiotanın Fungus Enfeksiyonlarını Regülasyonu

 • Barsak Mikrobiotasının Akciğer Mikoplazma Enfeksiyonlarına Karşı İmmün Sistemi Modulasyonu

 • Barsak Mikrobiotası Transport Sistemi

 • Mikrobiotanın Hastalıkların Kişisel Yatkınlığı Üzerine Etkisi

 • Doğum Şeklinin  Mikrobiotaya Etkisi

 • Bebeklerde Anne Sütü veya Mama Almanın Mikrobiataya Etkileri

 • Prematür,LBW Bebeklerde  Mikrobiota

 • Oral Mikrobiotanın Prematür Doğumlara Etkisi

 • Mikrobiota'nın Erken Fetal Hayatta Bebek Üzerine Etkileri

 • Barsak Mikrobiotası Lösemi İlişkisi

 • Mikrobiotanın Kilo Vermeye Etkisi

 • Demir Eksikliğinde Oral veya İv Demir Tedavisi ve Mikrobiota

 • Probiotikler

 • Pozitif Mikrobiota Probiotik İlişkisi

 • Negatif Mikrobiota Probiotik İlişkisi

 • Fonksiyonel Gıdalar

 • Mikrobota ve Alerjik Hastalıklar

 • Patojenik Mikroplar ve Enfeksiyonların Mikrobiotaya Etkileri

 • Mikrobiotanın Çocuk Büyümesine Etkileri

 • Mikrobiota Otizm İlişkisi

 • Bariatrik Cerrahinin Mikrobiotaya Etkisi

 • Mikrobesin Eksikliklerinin Mikrobiota ve immüniteye  Etkileri

 • Vitamin ve Antioksidanların Mikrobiotaya Etkileri

 • Mikrobiota ve Tüberküloz

 • Mikrobiota İlaç İlişkileri

 • Malnutrisyonda Mikrobiota

 • Probiyotiklerin ve Probiyotiklerin Etkileri

 • İlaçlardan Probiyotik Gıdalara

 • Mikrobiota Çevre Etkileşimi

 • Mikrobiota ve Vajinitler

 • Anne sütü Oligosakkaritleri, Mikrobiota  ve Bebek Sağlığına Etkileri

 • Bebek Steril Bir Ortamda mı Yer Alıyor , İntraamniotik Microbiota

 • İlk 1000 Günde Pre/Pro Biotik Kullanımının Gelecekteki Sağlığa Etkileri

 • Prebiotik/Probiyotik Kullanımının Beyin Fonksiyonlarına Etkileri

 • NIH Mikrobiota Projesi

 • Hipotalamus Hipofiz Adrenal Ekseni ve Mikrobiota